Dachaigh

Fòram

Blogaichean

Dealbhan

Dè tha dol?

AvatarGhabh Emily agus Andrei ann an AbairThusa
ann Giblean 3
Bha avatar Andrei air ùrachadh
ann Giblean 2
Tha Ruiseart Dòmhnallach na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 28
Tha Jennifer Lynn Reid na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 25
AvatarGhabh Iain Howieson. Ailean agus Steafan ann an AbairThusa
am Màrt 17
Tha Seonag NicEanraig na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 12
Bha avatar Sile air ùrachadh
am Màrt 9
Tha Cade DeBois na bhall ann an AbairThusa
an Gearran 22
Thug Niall Gòrdan beachd air Gaeilgeoirí
"Is dóigh liom gurb é seo dea-ábhar dáiríre - cathain a bheidh…"
an Gearran 10
AvatarGhabh Sile agus GunChleoc ann an AbairThusa
an Gearran 8
Bha duilleag Crìstean MacMhìcheil air ùrachadh
an Gearran 8
Bha duilleag GunChleoc air ùrachadh
an Gearran 8
Thug Jane NicLeòid beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Cha teid thu fada cearr le Micheal nad chois!"
an Gearran 7
Thug Jane NicLeòid beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Na gabh cus dragh. Tha thu dèanamh math dha rìribh ag ullachadh seo dhuinn uile."
an Gearran 7
Thug Jane NicLeòid beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Cuideachd a bha mi ciallachadh ge-tà, agus cabhaig leis a' choir. Tha mi cinnteach gum…"
an Gearran 7
Thug Crìstean MacMhìcheil beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Tapadh leat a Niall :)"
an Gearran 7
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Jane NicLeòid
"Fàilte ort a Shìne!"
an Gearran 6
Thug Crìstean MacMhìcheil beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Mòran taing a chàirdean. Tha Micheal Baur gam chuideachadh cuideachd. Ma chì…"
an Gearran 6
Thug Jane NicLeòid beachd air an deasbad Eadar-theangacadh a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Nì mise cuideachd ach tha fios gur e Gàidhlig Leodhas a bhios ann :)"
an Gearran 6
Tha Jane NicLeòid na bhall ann an AbairThusa
an Gearran 6