Crìstean MacMhìcheil

Baile Dubhthaich, Alba

Fireann

Cur an Aithne: Gàidhlig. Gaeilge. Tèicneòlas. Gèidh. Uncail.

Làrach-lìn: http://http://gplus.to/CristeanMacMhicheil

Dreuchd: Iar-mhanaidsear na Còmhdhail (Assistant Transport Manager) aig Bannerman Transport

Dè tha dol?

Tha FRANK KWABENA na bhall ann an AbairThusa
Tha Cornelis Krottje na bhall ann an Gaelic Learners
Tha Cornelis Krottje na bhall ann an AbairThusa
Tha Abraham Akim na bhall ann an AbairThusa
Tha FRANK KWABENA na bhall ann an AbairThusa
Bha duilleag Padruig O'Donnghaile air ùrachadh
Tha Padruig O'Donnghaile na bhall ann an AbairThusa
Tha Steaphan MacRisnidh na bhall ann an AbairThusa
Tha Mary Woods na bhall ann an AbairThusa
Tha Laura na bhall ann an AbairThusa
Tha Emily na bhall ann an AbairThusa
Tha Andrei na bhall ann an AbairThusa
Bha avatar Andrei air ùrachadh
Tha Ruiseart Dòmhnallach na bhall ann an AbairThusa
Tha Jennifer Lynn Reid na bhall ann an AbairThusa