Crìstean MacMhìcheil

Baile Dubhthaich, Alba

Fireann

Cur an Aithne: Gàidhlig. Gaeilge. Tèicneòlas. Gèidh. Uncail.

Làrach-lìn: http://http://gplus.to/CristeanMacMhicheil

Dreuchd: Iar-mhanaidsear na Còmhdhail (Assistant Transport Manager) aig Bannerman Transport

Naidheachd as Ùire
Dealbhan
Brathan-blog
Deasbadan
Buidhnean
Càirdean
Thug Niall Gòrdan beachd air Gaeilgeoirí
"Is dóigh liom gurb é seo dea-ábhar dáiríre - cathain a bheidh sé ar siúl, agus an mbeidh muid in ann cur leis maidir le grianghrafanna, 7c.?"
an Gearran 10
Bha duilleag Crìstean MacMhìcheil air ùrachadh
an Gearran 8
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Jane NicLeòid
"Fàilte ort a Shìne!"
an Gearran 6
Tha Caoimhín Ó Donnaíle agus Crìstean MacMhìcheil nan càirdean
an Gearran 4
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Caroline Root
"Fàilte gu AbairThusa a Charoline! Tha mi fhathast ag obair air an làrach-lìn, ach tha mi an dòchas gum bi e feumail agus a' còrdadh riut. Ma tha ceist no trioplaid sam bith agad, nach cuir thu fios thugam."
an Gearran 4
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Donnchadh Sneddon
"Fàilte gu AbairThusa a Dhonnachaidh! Tha mi fhathast ag obair air an làrach-lìn, ach tha mi an dòchas gum bi e feumail agus a' còrdadh riut. Ma tha ceist no trioplaid sam bith agad, nach cuir thu fios thugam."
an Gearran 4
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Ania Mhoireach
"Fàilte gu AbairThusa Ania! Tha mi fhathast ag obair air an làrach-lìn, ach tha mi an dòchas gum bi e feumail agus a' còrdadh riut. Ma tha ceist no trioplaid sam bith agad, nach cuir thu fios thugam."
an Gearran 4
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Siamas Dhòmhnaill
"Fàilte gu AbairThusa a Shiamais! Tha mi fhathast ag obair air an làrach-lìn, ach tha mi an dòchas gum bi e feumail agus a' còrdadh riut. Ma tha ceist no trioplaid sam bith agad, nach cuir thu fios thugam."
an Gearran 3
Thug Niall Gòrdan beachd air an deasbad Cur-an-aithne a thòisich Crìstean MacMhìcheil
"Madainn mhath, a Chrìsdein! Ciamar a tha Baile Chàil agus Baile Dhubthaich? 'S fhad on uairsin, gu dearbh! Niall"
an Gearran 3
Stèidich Crìstean MacMhìcheil buidhnean ùra
an Gearran 2
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Wilson McLeod
"Fàilte ort Wilson! Tha mi fhathast ag obair air an làrach-lìn ach tha mi an dòchas gum bi e a' còrdadh riut. Ma tha ceist no tripolaid sam bith agad leis an làrach-lin nach cuir thu fios thugam."
an Gearran 2
Thog Crìstean MacMhìcheil dealbh ùr
an Gearran 2
Chaidh am brath-bloga aig Crìstean MacMhìcheil a bhrosnachadh
Tha AbairThusa air ais!
Fàilte oirbh gu ro-shealladh an làrach-lìn ùr aig AbairThusa. Cha b'urrainn dhomh na seann cunntasan a shabhaileadh agus mar sin feumaidh sibh gabhail ann a-rithist fiù 's nan robh sibh nur buill anns an seann làrach-lin. Nuair a tha an làrach-lìn… Seall tuilleadh
an Gearran 2
Chaidh an deasbad aig Crìstean MacMhìcheil a bhrosnachadh
Cur-an-aithne
Fàilte oirbh gu AbairThusa - Lìon Sòisealta nan Gàidheal. Tha mi an dòchas gum bi an làrach-lìn seo feumail agus còrdadh riubh. 'S mise Crìstean MacMhicheil (no @ruighean). 'S ann à Inbhir Pheofhariain a tha mi, ach tha mi a-nis a' fuireach ann am… Seall tuilleadh
an Gearran 2
Thòisich Crìstean MacMhìcheil deasbad ùr
Cur-an-aithne
Fàilte oirbh gu AbairThusa - Lìon Sòisealta nan Gàidheal. Tha mi an dòchas gum bi an làrach-lìn seo feumail agus còrdadh riubh. 'S mise Crìstean MacMhicheil (no @ruighean). 'S ann à Inbhir Pheofhariain a tha mi, ach tha mi a-nis a' fuireach ann am… Seall tuilleadh
an Gearran 2
Sgrìobh Crìstean MacMhìcheil brath-blog ùr
Tha AbairThusa air ais!
Fàilte oirbh gu ro-shealladh an làrach-lìn ùr aig AbairThusa. Cha b'urrainn dhomh na seann cunntasan a shabhaileadh agus mar sin feumaidh sibh gabhail ann a-rithist fiù 's nan robh sibh nur buill anns an seann làrach-lin. Nuair a tha an làrach-lìn… Seall tuilleadh
an Gearran 2

Dè tha dol?

Tha Abraham Akim na bhall ann an AbairThusa
an t-Iuchar 5
Tha FRANK KWABENA na bhall ann an AbairThusa
an t-Òg-mhìos 29
Bha duilleag Padruig O'Donnghaile air ùrachadh
an t-Òg-mhìos 4
Tha Padruig O'Donnghaile na bhall ann an AbairThusa
an t-Òg-mhìos 4
Tha Steaphan MacRisnidh na bhall ann an AbairThusa
ann Giblean 29
Tha Mary Woods na bhall ann an AbairThusa
ann Giblean 24
Tha Laura na bhall ann an AbairThusa
ann Giblean 18
AvatarGhabh Emily agus Andrei ann an AbairThusa
ann Giblean 3
Bha avatar Andrei air ùrachadh
ann Giblean 2
Tha Ruiseart Dòmhnallach na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 28
Tha Jennifer Lynn Reid na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 25
AvatarGhabh Iain Howieson. Ailean agus Steafan ann an AbairThusa
am Màrt 17
Tha Seonag NicEanraig na bhall ann an AbairThusa
am Màrt 12
Bha avatar Sile air ùrachadh
am Màrt 9
Tha Cade DeBois na bhall ann an AbairThusa
an Gearran 22
Thug Niall Gòrdan beachd air Gaeilgeoirí
"Is dóigh liom gurb é seo dea-ábhar dáiríre - cathain a bheidh…"
an Gearran 10
AvatarGhabh Sile agus GunChleoc ann an AbairThusa
an Gearran 8
Bha duilleag Crìstean MacMhìcheil air ùrachadh
an Gearran 8
Bha duilleag GunChleoc air ùrachadh
an Gearran 8
Chur Crìstean MacMhìcheil brath gu Jane NicLeòid
"Fàilte ort a Shìne!"
an Gearran 6